Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Иницијативи

МЛАДИНСКА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27

ПОДИГНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ ЗА ПОТРЕБАТА ОД СТРАТЕШКИ ПРИСТАП ЗА РЕТКИТЕ БОЛЕСТИ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27

ОБЈАВИ МЕ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

ИНКЛУЗИЈА ПРЕКУ МЕДИУМИ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

ВО НАШЕ ИМЕ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ГОРДИ НА СЕБЕ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

МАРГИНИТЕ ВО ЦЕНТАР

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

МЕДИУМСКИ ПИСМЕН СТУДЕНТ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Вилсон Македонија и СакамДаКажам.мк преку проектот „Подигнување на јавната свест за потребата од стратешки пристап за ретките болести“ ќе ги промовираат на медиумите како алатка за активно учество на пациентите со ретки болести во јавната сфера и подигнување на свеста кај релевантните институции и јавноста за изработка на сеопфатна стратегија за ретките болести.

Повеќе за иницијативата:     МКД          ENG

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk