Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Јас мислам вака

Тамара Ќупева, професорка во СУГС Гимназија „Орце Николов“

kupevaМедиумите стануваат доминатна форма на образование и воспитание на младите луѓе. Брзите и лесно достапни информации и содржини добиваат димензија на неформално образование во кое ученикот учи нови форми на културата, добива различни информации и создава слика за поинакви модели на однесување од оние со кои се среќава во пошироката општествена и културна заедница. Во отсуство на контрола и регулација на содржините според возраста, медиумите нудат програма која често пати ја опструира програмата на институционалното образование.

Екатерина Плескоњиќ, професорка во СУГС Гимназија „Раде Јовчевски Корчагин“

Oд дамнина е јасна моќта на медиумот. Тој, неговото височество, е најголемиот моќник, креатор, стимулатор, најголемиот контролор на нашите сетила, било да е тој пишан, електронски, неговото восприемање да е аудитивно или пак визуелно. Дел од нашата свест реагира несвесно или пак сосем свесно, па ги потиснува сознанијата за неговата постојана потребно отсутна присутност. Можеби сме свесни, а можеби и не, но едно е сигурно, сите ние сме директно вклучени, меѓусебно вмрежени во најсовремениот начин на војување, но овојпат војната не е фронтална, туку неокортикална, а главниот и одговорен виновник за оваа војна е кој ако не новиот медиум, Интернетот.

Кус расказ на матурантката Христина Петров од СУГС „Панче Арсовски“

Решително чекори по врелиот асфалт, како да ги поминува последните метри во својот живот. Никој нема да ги дознае нејзините несигурности, тоа го реши во себе смеејќи се од уво до уво.

Collective Intelligence ThinkingЕлектронска демократија, вистинска мас-медиумска револуција или медиумски простор окупиран со квази содржини. Во секој случај, тема за која треба да се зборува, да се сфати сериозно, да се дебатира. Како би можела јас на свои неполни 15 години да се вклучам во една сериозна дискусија за медиумите во нашава земја и нивното влијание во нашето општество?

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk