Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Камп за медиумска писменост

Институтот за комуникациски студии во рамки на кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“ од 08 до 10 јуни го организираше средношколскиот летен камп за еко-новинарство во Струмица.

Во трите дена, 20-мината ученици од училишта од цела Македонија учеа за еко-новинарството и известувањето за животната средина. Струмичкиот регион е богат со природни богатства и заштитени подрачја. Водопадите во Смолари, Габрово и Колешино, Мокринските извори и Моноспитовското блато се идеални за теренска работа не само за биолозите, туку и за новинарите кои известуваат за заштитата на животната средина. Учесниците не само што научија нешто повеќе за овие природни подрачја, туку и ги применија новостекнатите вештини за фотографирање и изработка на фото стории.

Атмосферата на еко-кампот низ фотографии

 • eko-kamp-2019-(1)
 • eko-kamp-2019-(10)
 • eko-kamp-2019-(11)
 • eko-kamp-2019-(12)
 • eko-kamp-2019-(13)
 • eko-kamp-2019-(14)
 • eko-kamp-2019-(15)
 • eko-kamp-2019-(16)
 • eko-kamp-2019-(17)
 • eko-kamp-2019-(18)
 • eko-kamp-2019-(19)
 • eko-kamp-2019-(2)
 • eko-kamp-2019-(20)
 • eko-kamp-2019-(21)
 • eko-kamp-2019-(22)
 • eko-kamp-2019-(23)
 • eko-kamp-2019-(24)
 • eko-kamp-2019-(25)
 • eko-kamp-2019-(26)
 • eko-kamp-2019-(27)
 • eko-kamp-2019-(1)
 • eko-kamp-2019-(10)
 • eko-kamp-2019-(11)
 • eko-kamp-2019-(12)
 • eko-kamp-2019-(13)
 • eko-kamp-2019-(14)
 • eko-kamp-2019-(15)
 • eko-kamp-2019-(16)
 • eko-kamp-2019-(17)
 • eko-kamp-2019-(18)
 • eko-kamp-2019-(19)
 • eko-kamp-2019-(2)
 • eko-kamp-2019-(20)
 • eko-kamp-2019-(21)
 • eko-kamp-2019-(22)
 • eko-kamp-2019-(23)
 • eko-kamp-2019-(24)
 • eko-kamp-2019-(25)
 • eko-kamp-2019-(26)
 • eko-kamp-2019-(27)

 

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk