Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

zef-ljus-marku-pravoОколу 15 членови на клубот „Учиме право“ во скопското училиште „Зеф Љуш Марку“ редовно се информираат за човековите права и слободи, демократијата и концептот на владеење на правото.

Клубот е дел од поголема мрежа во државата, па тие имаат можност да соработуваат и заеднички да учат за нивните демократски права со врсници од други градови. Предавањата се одржуваат на македонски и на албански јазик, а клубовите се организирани од Младинскиот образовен форум.

Ера Ајдарага, ученик во СУГС „Зеф Љуш Марку“

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk