Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието и Македонскиот институт за медиуми го распишаа средношколски конкурс за мултимедијални продукти на тема: „Мулти-виа-медиа: Како го градиме соживотот во училиштата“.

Целта на конкурсот е да се поттикнат учениците и наставниците од средните училишта да продуцираат мултимедијални продукти со кои ќе ги претстават училишните активности посветени на меѓуетничка интеграција во образованието. На конкурсот може да се аплицира најдоцна до 31-ви јануари со видео приказна, фото-сторија и/или мултимедијална сторија. Не постои ограничување на бројот на мултимедијални продукти со кои едно училиште може да аплицира. Најдобрите ќе бидат наградени со камера „ГоПро 3“ и лап-топ (прво мето), камера „ГоПро 3“ (второ место) и дигитален фотоапарат (трето место). Сите информации за конкурсот се достапни на www.pmio.mk.   

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk