Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

arseni-jovkovСкопското економско и правно училишпте „Арсени Јовков“ ја одржа четвртата традиционална претстава „Твориме, создаваме и зборуваме на македонски јазик“ на 12-ти декември во Драмскиот театар.

Преку соодветни драматизации, во програмата беа опфатени повеќе сегменти од употребата на јазикот во македонската поезија, музиката, народната литература, практиката и во секојдневната комуникација. На сцената беше претставена драмската претстава „Итар Пејо, селаните и инвеститорот“, по текст и режија на професорката Розита Закева, се читаа народни мудрости, се пееја народни песни и се читаа антологиските „Т’га за југ“ и „Тешкото“.  Настанот се организираше под мотото „Традицијата, фолклорот и обичаите - наше културно наследство“.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk