Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

algoritam-finkiУчениците од ПСУ „Алгоритам Центар“ го посетија Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство.

Тие се запознаа со основите на интелигентната роботика, им беше презентиран „супер комјутерот“ - најпаметниот и најбрзиот компјутер во Македонија, работеа на смарт таблите во училницата на 21-виот век и видоа како фунцкионира софтверот за мерење на загаденоста на воздухот во Скопје. Учениците се забавуваа и со малиот андроиден робот НАО, со вградени камери и 3Д ласерски скенер и со способност за маневрирање.

 

 

Aлександра Богдановска, ПСУ Алгоритам Центар - Скопје

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk