Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Инфо

Д-р Жанета Трајкоска, предавач на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста е избрана за член на Научниот комитет за избор на академски трудови во рамки на Глобалната недела за медиумска и информациска писменост (Global MIL Week 2016), што ја организира УНЕСКО и Алијансата на цивилизации при ОН.

Научниот комитет треба да избере 30 најдобри академски трудови и презентации за последните достигнувања, студии на случај и нови технолошки дострели што ги пријавиле истражувачи и практичари во сферата на комуникациите и медиумите од цел свет. Изборот на трудови е само еден од бројните активности кои ќе се случуваат од 30 октомври до 5 ноември 2016, неделата кога се слави значењето и важноста на медиумската и информациската писменост.

Високата школа, во доследност на своите активности и неколкугодишното членство во МИЛИД мрежата на универзитети и ГАПМИЛ, се приклучува на повикот на организаторите, заеднички да се прослави овој меѓународен годишен настан, кој се одржува по шестти пат.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk