Висока школа за новинарство и за односи со јавноста

 Александра Теменугова     Дејан Андонов
temenugova@vs.edu.mk dandonov@vs.edu.mk
 Бојан Георгиевски    Жанета Трајкоска
bojang@vs.edu.mk zanat@vs.edu.mk

 

Институт за различности во медиумите

 
 Милица Пешиќ    Ивана Јелача
milica.pesic@media-diversity.org ivana.jelaca@media-diversity.org

 

Нова Македонија

 
 Марјан Велевски    Жарко Василевски
marjan.v@novamakedonija.com.mk zarko.v@novamakedonija.com.mk
 Дејан Јовески    Сузана Митревска
dejan.j@novamakedonija.com.mk suzanamit@yahoo.com

За проектот

Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во партнерство со Институтот за различности во медиумите од Лондон и со дневниот весник „Нова Македонија“ во периодот 2016-2018 г. ќе го реализира проектот „Медиумска писменост во ера на наплив на информации: Македонска коалиција за медиумска и информациска писменост“.

Повеќе

За весникот „Медиум“

„Медиум“, весникот на сите средношколци е плоштадот на слободата на младите луѓе. Средношколец си и сакаш да пишуваш во весник. Стани дел од редакцијата на првиот средношколски весник кој излегува еднаш месечно во „Нова Македонија“.

Повеќе

 
Адреса
ул. „Јуриј Гагарин“, бр. 17/1-1, Скопје тел. 02 / 30 90 004