logo vs

 

Високата школа за новинарство и за односи со јавноста е основана во 2008 година како непрофитна високо-образовна институција, со мисија да го зајакне квалитетот на образованието во сферата на новинарството, медиумите, комуникациите и односите со јавноста во Македонија и да промовира меѓународна соработка меѓу студентите и академскиот кадар. Школата нуди додипломски студии по 1. Новинарство, и 2. Корпоративни комуникации и односи со јавноста. Во 2011 година, Школата стана носител на УНЕСКО Катедрата за медиуми, дијалог и заедничко разбирање. Од 2011-тата година е корисник на Еразмус програмата (подоцна преименувана во Еразмус+), која што на Школата и овозможи студентска размена со партнерските универзитети во Холандија, Данска и Словенија. Преку оваа програма, Школата заедно со своите партнери – Универзитетот за бизнис и применети науки ДОБА од Марибор, Словенија и Истанбул Универзитетот од Истанбул, Турција во 2015-тата почнаа да развиваат заедничка онлајн програма за професионален развој за Иновативен менаџмент, лидерство и стратегиски комуникации Е-Профман (E-Profman).

Високата школа има богато искуство во академски и применети истражувања. Од 2013-та таа е дел од конзорциумот од девет европски универзитети што го реализира истражувачкиот проект ИНФОКОР („(In)Forming conflict prevention, Response and Resolution“ - INFOCORE) при Рамковната програма (FP7) на Европската комисија. Со поддршка на Меѓународниот фонд за културна разлноликост при Обединетите Нации, Школата направи анализа на потенцијалот на аудиовизуелниот сектор, како дел од креативните индустрии во Македонија. Во два наврата, Високата школа учествуваше Регионална програма за промоција на истражувања во Западен Балкан (RRPP), истражувајќи ги „Комуникациските практики во контекст на општествените протести и барања за јавна отчетност“.

Од посебен интерес на Школата е развој на медиумската писменост, при што последните пет години разви повеќе активности кои ја таргетираат младата популација за поттикнување на критичкото мислење за медиумските содржини.

За проектот

Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во партнерство со Институтот за различности во медиумите од Лондон и со дневниот весник „Нова Македонија“ во периодот 2016-2018 г. ќе го реализира проектот „Медиумска писменост во ера на наплив на информации: Македонска коалиција за медиумска и информациска писменост“.

Повеќе

За весникот „Медиум“

„Медиум“, весникот на сите средношколци е плоштадот на слободата на младите луѓе. Средношколец си и сакаш да пишуваш во весник. Стани дел од редакцијата на првиот средношколски весник кој излегува еднаш месечно во „Нова Македонија“.

Повеќе

 
Адреса
ул. „Јуриј Гагарин“, бр. 17/1-1, Скопје тел. 02 / 30 90 004