Активирај се |

Активна младина може да го разбуди заспаното општество

feat-img

Не постои проблем без решение, треба само да се најде делот што недостасува за сликата да се исправи. Спојот на креативноста на младите и искуството на повозрасните е формулата која нам, на Институтот за комуникациски студии и партнерите ни успеа со проектот „Shape“.

An active youth can wake up the dormant society

Every problem has a solution, you just need to find the missing part for the image to correct itself. The combination of creativity of the young people and the experience of older people is the formula that the Institute for Communication Studies and its partners have successfully implemented in the “Shape” project.

Rini aktive mund të zgjojë shoqërinë e fjetur

Nuk ka problem pa zgjidhje, mjafton të gjendet pjesa që mungon për të korrigjuar imazhin. Kombinimi i krijimtarisë së të rinjve dhe përvojës së të moshuarve është formula e cila për ne, Institutin për Studime të Komunikimit dhe partnerët tanë, rezultoi me sukses, me projektin “Shape”.