Активирај се |

Медиумски камп 2019

feat-img

Четврти летен средношколски камп на „Медиум“

Институтот за комуникациски студии во рамки на кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“ од 08 до 10 јуни го организираше средношколскиот летен камп за еко-новинарство во Струмица.

Во трите дена, 20-мината ученици од училишта од цела Македонија учеа за еко-новинарството и известувањето за животната средина. Струмичкиот регион е богат со природни богатства и заштитени подрачја. Водопадите во Смолари, Габрово и Колешино, Мокринските извори и Моноспитовското блато се идеални за теренска работа не само за биолозите, туку и за новинарите кои известуваат за заштитата на животната средина. Учесниците не само што научија нешто повеќе за овие природни подрачја, туку и ги применија новостекнатите вештини за фотографирање и изработка на фото стории.

Атмосферата на еко-кампот низ фотографии

Видете ги фото сториите на учесниците на еко-кампот


Не загадувајте ги заштитените подрачја!

Човекот – најголем непријател на природата

Интеракција помеѓу човекот и природата

Денешната негрижа е утрешна последица

На струмичките природни убавини им треба статус „строго заштитени зони”

Поглед кон Беласица

Струмичките заштитени подрачја привлекуваат се повеќе велосипедисти

Несоодветно однесување на луѓето во заштитените подрачја во Струмичкиот регион

Флората и фауната во струмичкиот регион