Активирај се |

Младите стружани преку лични примери до поголема свесност за заштитата на животната средина

feat-img

Обидете се да сложите сложувалка на која и недостасува само едно делче. Не можете? Преку едноставен пример – чистење на плажите, младите од Струга испраќаат порака за важноста на секој од нас во наоѓањето решенија за работите што ни пречат.

Të rinjtë nga Struga përmes shembujve personalë drejt ndërgjegjësimit më të madh për mbrojtjen e mjedisit jetësor

Mundohuni të krijoni një mozaik të cilit i mungon vetëm një pjesë. Nuk mundeni? Përmes një shembulli të thjeshtë – pastrimit të plazheve, të rinjtë nga Struga dërgojnë mesazh për rëndësinë e secilit prej nesh në gjetjen e zgjidhjeve për gjërat që na shqetësojnë.