Активирај се | Создадено од вас |

„Новинарството е интересна и атрактивна професија“

„Мирна вода брег рони“, вака колегите од ТВ 21 ја опишуваат средношколката Ајла Мемеди која тивко но мудро го прима секој совет од професионалците со кои еден месец доби можност да работи. За неа е предизвик да се проба во ваква средина, за колегите можност да добијат освежување кое толку недостига во редакцијата и во професијата.

Ова видео е изработена во рамки на проектот за медиумска писменост на УСАИД „Младите размислуваат“ кој го спроведува ИРЕКС во партнерство со Институтот за комуникациски студии, Македонскиот институт за медиуми и Младински образовен форум.

„Journalism is interesting and attractive profession“

“Still waters run deep” – this is how colleagues from TV 21 describe secondary school student Ayla Memedi, who quietly but wisely takes every piece of advice from the professionals with whom she had the opportunity to work for a month. For her, it is a challenge to try herself in such an environment, and for her colleagues it is an opportunity to welcome new and fresh faces that are so much lacking in the editorial office and in the profession.

This video is created within the USAID Media Literacy Project “YouThink,” implemented by IREX in partnership with the Institute of Communication Studies (ICS), the Macedonian Institute for Media (MIM), and the Youth Educational Forum (YEF).