Активирај се | Создадено од вас |

Работата на терен – најубав дел од едномесечната пракса на битолчанецот Давид

Колку луѓе работат на едни вести? Веројатно за многумина тоа е само еден човек што се појавува на екран. Така мислел и Давид Козаров од Битола сѐ додека не се уверил во спротивното на едномесечната пракса во ТВ Тера. Работата на терен најмногу го исполнила, а новинарите од телевизијата веќе го гледаат како иден колега.

Ова видео е изработена во рамки на проектот за медиумска писменост на УСАИД „Младите размислуваат“ кој го спроведува ИРЕКС во партнерство со Институтот за комуникациски студии, Македонскиот институт за медиуми и Младински образовен форум.

Work in the field – the most beautiful part of the one-month internship for David from Bitola

How many people work on creating news? Many people think it is probably just one person appearing on the screen. That is what David Kozarov from Bitola used to think as well, until he was convinced of the opposite during a one-month internship at TV Terra. The work in the field was very satisfying for him and the journalists from this television already see him as a future colleague.

This video is created within the USAID Media Literacy Project “YouThink,” implemented by IREX in partnership with the Institute of Communication Studies (ICS), the Macedonian Institute for Media (MIM), and the Youth Educational Forum (YEF).