Активирај се | Создадено од вас |

„Се пријавив за пракса во медиум да пишувам за сѐ што им недостига на младите во Куманово“

И млада и жителка на Куманово, средношколката Лана Ламбаша со самодоверба се пријавила за едномесечна пракса во медиум. Смета дека никој подобро не може да пишува за проблемите на младите во овој град од оние како неа кои тоа го чувствуваат. За еден месец Куманово нема да добие кино, но Лана е убедена дека со нејзиниот текст во KumanovoNews ќе ги потсети надлежните дека на овој проблем треба да се работи.

Ова видео е изработена во рамки на проектот за медиумска писменост на УСАИД „Младите размислуваат“ кој го спроведува ИРЕКС во партнерство со Институтот за комуникациски студии, Македонскиот институт за медиуми и Младински образовен форум.

“I signed up for an internship in a medium to write about all the things the young people in Kumanovo are missing”

Young and a resident of Kumanovo, high school student Lana Lambasha confidently signed up for a one-month internship in a medium outlet. She believes that no one can write better about the problems of young people in this city than those like her who can sense what is missin. In one month, Kumanovo will not get a cinema, but Lana is convinced that with her article published in KumanovoNews, she will remind the authorities that this problem needs to be worked on.

This video is created within the USAID Media Literacy Project “YouThink,” implemented by IREX in partnership with the Institute of Communication Studies (ICS), the Macedonian Institute for Media (MIM), and the Youth Educational Forum (YEF).