Активирај се | Создадено од вас |

Детекција и превенција од употреба на психоактивни супстанции

feat-img

Како дел од проектот ,,Детекција и превенција од употреба на психоактивни супстанции” минатиот четврток беше реализирана уште една активност. Таа предвидуваше проекција на филм со тематика против дрогата, а потоа и дискусија на истата тема. За таа цел, по избор на учениците, го гледавме филмот ,,Реквием за еден сон”.

Исто така, во училиштето не не посети и психијатар со кој имавме т.н интерактивен час, односно развивме дискусија, поставуваме прашања за она што не инетересираше и пронаоѓавме солуции за актуелните проблеми со кои се соочуваат младите денес.

Христина Најдовска III