Активирај се | Создадено од вас |

Колку традиционалната охридска архитектура е атрактивна за младите

feat-img

Анамарија, Михаел и Милена ги интересираше охридската архитектура и решија да истражуваат за неа. Но, сакаа да дознаат дали и други млади луѓе се заинтересирани да научат повеќе за автентичната охридска архитектурата.

Видеото беше изработено на Кампот за медиумска писменост што го организираше Институтот за комуникациски студии во рамки на проектот „Користи факти“.

Автори:
Анамарија Ристевска, СОЕПТУ „Кузман Јосифоски – Питу“, Прилеп
Михаил Ангелески, СОУ „Ѓорче Петров”, Прилеп
Милена Ѓуроска, СОЕПТУ „Кузман Јосифоски – Питу“, Прилеп