Активирај се | Создадено од вас |

„Копнежот на бабите“

feat-img

Преку фотоприказната со шесте баби кои копнеат по своите синови, ќерќи и внуци иселени во странство, сакаме да укажеме на демографската катастрофа во Општина Кратово. Сакаме Кратово да биде град на млади луѓе, полн со живот, град кој ќе понуди светла иднина.

Baba Ratka Baba Cveta Baba Kalina
Баба Ратка – син во Италија Баба Цвета – внука во Романија Баба Калина – внука во САД
Baba Slavka Baba Nada Baba Pavlina
Баба Славка – внук во САД Баба Нада – внук во Словенија Баба Павлина – син во Италија
Idnina na kratovo
ИДНИНА – да го спречиме иселувањето на младите од Кратово, да обезбедиме ИДНИНА за нашиот сакан град

СОУ „Митко Пенџуклиски“, Кратово