Активирај се | Создадено од вас |

Несоодветно однесување на луѓето во заштитените подрачја во Струмичкиот регион

feat-img

Габровскиот водопад се наоѓа над селото Габрово, Струмица во непосредна близина на Колешинскиот и Смоларскиот водопад. Водопадот е серија од мали водопади со различни висини, од кои најмалиот е токму овој.

 

Даровите на природата, иако ги имаме се помалку и помалку, ние се повеќе ги уништуваме и не се грижиме за нив.

 

Во заштитените подрачја  важат правила за однесување со цел да се заштити природноста. Но, правилата не се почитуваат.

 

Еден човек во 2018 г. просечно зад себе оставил во 412 кг. отпад, пресметал Државниот завод за статистика.

 

Автентичното културно значење на Мокринските извори е нарушено со интензивната урбанизација и земјоделскиот отпад кој полека преминува во мала дива депонија.

 

Тиана Костова, СОУ „Гоце Делчев“, Валандово
Станиша Станковиќ, СОУ „Јован Калаузи“, Битола