Активирај се | Создадено од вас |

Романтичен обид

feat-img

Момче и девојка седат во кино сала. Момчето нервозно ги трие рацете и внимателно погледнува во девојката. Таа забележува дека тој ја гледа и смуртено го укорува зошто ја зјапа. Момчето зема длабок здив и ја фаќа за раката. Како ќе заврши овој романитечн обид? Има неколку опции ако се смени контекстот. Погледнете од видеото на средношколките Ана, Ива, Мила и Михаела.