Активирај се | Создадено од вас |

Што е ChatGPT и што тој има со ајварот?

feat-img

Што е ајвар? На ова прашање ChatGPT како да ја препознава приврзаноста, некритичноста и присвојувањето на традиционалното јадење од секој од балканските народи па дава, да речеме, дипломатски различни одговори. На пример, ако го прашате на македонски јазик, еднаш ќе ви одговори дека тоа е традиционално јадење направено од црвени пиперки, патлиџан, лук, и лути пиперки и дека веројатноста е дека ајварот е најстарото традиционално јадење во Македонија кое се користело од древноста.  

Ако пак го прашате на англиски јазик ќе добиете нешто поразлични одговори. Тогаш ни рече дека ова јадење потекнува од балканскиот регион, поточно од Србија.

Различни одговори на различни јазици ќе добиете и доколку поставувате и други прашања што се релевантни за различни народи на пример како за историски личности кои биле активни или чии дела се одбележуваат во различни балкански држави.

ChatGPT беше пуштен во јавна употреба пред 7 месеци и оттогаш доби милиони корисници, но и конкурентски апликации и системи. Засега се покажа еднакво и корисен и контроверзен.

Што е ChatGPT?

ChatGPT е голем јазичен модел за разговор развиен од OpenAI. Има извонредна способност да комуницира во форма на разговорен дијалог и да дава одговори кои можат да изгледаат изненадувачки човечки. Големите јазични модели ја извршуваат задачата да го предвидат следниот збор во низа зборови.

Засилено учење со човечки повратни информации е дополнителен слој на обука што користи човечки повратни информации за да му помогне на ChatGPT да ја научи способноста да ги следи упатствата и да генерира одговори кои се задоволителни за луѓето.

Кој го изгради ChatGPT?

ChatGPT е создаден од компанијата за вештачка интелигенција OpenAI со седиште во Сан Франциско. OpenAI Inc. е непрофитна матична компанија на профитниот OpenAI LP. OpenAI е познат по добро познатиот DALL·E, модел за длабоко учење кој генерира слики од текстуални инструкции наречени потсетници.

 Кои се ограничувањата на ChatGPT?

Ограничувањата на ChatGPT се специјално програмирани да не обезбедуваат токсични или штетни одговори. Така ќе избегне да одговори на такви прашања.

Квалитетот на одговорите зависи од квалитетот на насоките

Важно ограничување на ChatGPT е дека квалитетот на излезот зависи од квалитетот на влезот. Со други зборови, стручните насоки (поттикнувања), односно колку појасни прашања, толку се генерираат подобри одговори.

Одговорите не се секогаш точни

Друго ограничување е тоа што бидејќи е обучено да дава одговори што им одговараат на луѓето, одговорите можат да ги измамат луѓето дека излезот е точен. Многу корисници открија дека ChatGPT може да даде неточни одговори, вклучително и многу неточни.

Автор: Михаил Ангелески, средношколец во СОУ „Ѓорче Петров“, Прилеп