Активирај се | Создадено од вас |

Вештачката интелигенција равенка со многу непознати за македонското образование

Дигиталната револуција се случува насекаде околу нас. Интернет ерата бара трансформација на секое поле, а вештачката интелигенција се наметнува како нов предизвик за индивидуата и за системот. Како ќе одговори македонското образование на фрлената коцка? Ќе успее ли да го фати чекорот со новото време? Наставниците-песимисти, надлежните-оптимисти.

Изработиле:

Гаврил Азманов, ОУ „Лазо Ангеловски“- Скопје

Ана Марија Бошева, СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“– Скопје

Михаил Ангелески, СОУ „Ѓорче Петров“- Прилеп

Адријан Ацковски, СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“– Скопје

Јована Дабевска, СОМУ „Гостивар“- Гостивар

Матеа Учета, СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“– Скопје

Горјан Азманов, СУГС „Орце Николов“ – Скопје