Анализирај | Чичко Мрчатор |

Манипулација во комуникацијата и логичките грешки

feat-img

Голем дел од светските медиуми генерираат пораки кои целосно ја искривуваат вистината. Кога ќе погледнеме под површината на работите, согледуваме дека се создал свет каде зборовите “комуникација” и “манипулација” се сведуваат на синоними. 

Проучувањето на техниките на манипулација е важен процес за секој кој сака да биде критичен кон информациите кои му се пренесуваат. Критичното мислење е важен алатка за препознавање на манипулациите во информациите и за носење на интелигентни и основани заклучоци. 

Инфографикот изработен според истражувањата и примерите на професорот Џон Кук од Универзитетот Монаш преку организацијата Skeptical Science го прави токму тоа – визуелно ги претставува позантите техники на манипулација при комуникацијата и дава соодветни примери за истите. 

Важно: Интерактивниот графикон е прилагоден за приказ на десктоп уреди.