elena

Мој личен став за…

Активирај се | Создадено од вас

31.10.2014 год. | 2 мин. читање

Слобода, предрасуди и смрт на инидивидуалноста

Активирај се | Создадено од вас

31.10.2014 год. | 2 мин. читање

ana-janeva

Размена на културите

Активирај се | Создадено од вас

31.10.2014 год. | 4 мин. читање

Natasa-Acevska

Да ја сочуваме сајбер културата

Активирај се | Создадено од вас

31.10.2014 год. | 2 мин. читање

disku

Средношколци дискутираа за влијанијата во медиумите

Активирај се | Создадено од вас

29.10.2014 год. | < 1 мин. читање

Младите од Македонија и Албанија заедно учеа за светското наследство од региoнот

Активирај се | Создадено од вас

20.10.2014 год. | < 1 мин. читање

paula

Интервју со организаторката на првиот Ден на новинска ангажираност во САД

Активирај се | Создадено од вас

15.10.2014 год. | 4 мин. читање

dushica-ristovska

Влијанието на мобилните телефони и видео игрите

Активирај се | Создадено од вас

13.10.2014 год. | 3 мин. читање

kupeva

Виртуелизација на свеста на младите

Активирај се | Создадено од вас

13.10.2014 год. | 3 мин. читање