Дебелината – пандемија на 21 век

Активирај се | Создадено од вас

28.02.2024 год. | 3 мин. читање

Мемоарите на една извидничка

Активирај се | Создадено од вас

22.02.2024 год. | 3 мин. читање

Ристе Букршлиев: Успехот е сепак достижен

Активирај се | Создадено од вас

21.02.2024 год. | 3 мин. читање

14 февруари – Ден на љубовта и лозарите

Активирај се | Создадено од вас

14.02.2024 год. | 2 мин. читање

Како технолошкиот развој влијае врз нас

Како технолошкиот развој влијае врз нас?

Активирај се | Создадено од вас

31.01.2024 год. | 2 мин. читање

Невидливите очи: Откривање на темната страна на шпионирањето на социјалните мрежи

Невидливите очи: Откривање на темната страна на шпионирањето на социјалните мрежи

Активирај се | Создадено од вас

25.01.2024 год. | 2 мин. читање

Графити – вандализам или уметност?

Активирај се | Создадено од вас

18.01.2024 год. | 2 мин. читање

Тестирање на животни – темната страна на индустриите

Активирај се | Создадено од вас

11.01.2024 год. | 2 мин. читање

Зависност од интернет – технолошко унапредување или ментално уназадување?

Активирај се | Создадено од вас

27.12.2023 год. | 2 мин. читање