Писменоста на иднината - клучна компетентност за поединците и општествата да напредуваат во 21 век

Писменоста на иднината – клучна компетентност за поединците и општествата да напредуваат во 21 век

Активирај се | Создадено од вас

15.04.2024 год. | 4 мин. читање

Безбедноста на младите во Скопје

Безбедноста на младите во Скопје

Активирај се | Создадено од вас

9.04.2024 год. | 3 мин. читање

Во Скопје нема албанска книжарница

Во Скопје нема албанска книжарница

Активирај се | Создадено од вас

8.04.2024 год. | 4 мин. читање

„Еве ти пари, заврши ми работа“ – Може ли Македонија да стане држава без корупција?

Активирај се | Создадено од вас

4.04.2024 год. | 4 мин. читање

Студентски дом „Гоце Делчев“ - подобрени услови, зголемен непотизам

Студентски дом „Гоце Делчев“ – подобрени услови, зголемен непотизам

Активирај се | Создадено од вас

3.04.2024 год. | 5 мин. читање

Средношколците учат да „намирисаат“ медиумска лага

Активирај се | Создадено од вас

3.04.2024 год. | 6 мин. читање

Со претставата „И сега, што правиме“ заврши проектот за медиумска писменост „Јас=Медиум“

Со претставата „И сега, што правиме“ заврши проектот за медиумска писменост „Јас=Медиум“

Активирај се | Создадено од вас

2.04.2024 год. | 2 мин. читање

Инклузијата на учениците со попреченост – предизвик за образовниот систем во државава

Активирај се | Создадено од вас

2.04.2024 год. | 6 мин. читање

Животна арена

Активирај се | Создадено од вас

29.03.2024 год. | 2 мин. читање