Гуглај паметно |

Фотографирај и едитирај за веб

Приказна се раскажува и низ фотографија и како што се вели „една слика, илјада зборови“. Но, за да се направи добра фотографија мора да се внимава на правилата за фотографирање. Во ова видео се објаснети тие правила:

  • ТОЧКА НА ИНТЕРЕС
  • ПОСТАВУВАЊЕ НА ОБЈЕКТОТ
  • БАЛАНС
  • МАТРИЦИ
  • ОСВЕТЛУВАЊЕ