Гуглај паметно |

Избери го вистинскиот социјален медиум за твојата организација

feat-img

За секоја организација е важно својата работа, постигнатите успеси, активностите и настаните да ги споделува на социјалните медиуми. Но, најчесто се соочуваме со дилемите: кој социјален медиум да го користиме, колку често да  постираме, која е публиката на која и се обраќаме итн. Еве неколку информации кои можеби ќе ви помогнат при изборот.

Видеото е изработено од Институтот за комуникациски студии во рамки на проектот „ДигитАКТ: Комуницирање за промени“.