d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

ЗЕЛЕН ФОТО ГЛАС

Носител на проектот: Младински културен центар – Битола

Партнер во проектот: ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ – Битола

 

Младински културен центар – Битола (МКЦ – Битола) во партнерство со средношколците од медицинското училиште „Д-р Јован Калаузи“ од Битола ќе го поттикнуваат еко-активизмот кај младите но и граѓанската одговорност преку кампања против фрлање отпадоци насекаде. Ова ќе придонесе за решавање на нечистотијата во Битола и околните рекреативни и излетнички места и менување на навиките на населението во однос на заштитата на животната средина.

Младински културен центар – Битола (МКЦ – Битола) работи на проекти и програми за млади во областа на волонтерството, неформалното образование, граѓанските иницијативи и урбаната култура.

Општинското средно мединциско училиште „Д-р Јован Калаузи“ од Битола постои од 1956 година и врши четиригодишна стручна едукација на кадри од здравствената струка, застапена со 4 образовни профили и струката лични услуги. Во учебната 2020/2021 година во училиштето се образуват 890 ученици, кои покрај во стручниот формален дел, успешно се вклучуваат и во неформалното образование, вклучително и екологијата.

 

Контакт лице од организацијата:

Марија Мерковска-Крушаревска, 075 468 557; [email protected]; [email protected]

 

Контакт лице од средното училиште:

Марија Магдалена Петковска-Микаровска, 070 373 934; [email protected]

Галерија