ИНИЦИЈАТИВИ - МАМИЛ |

Дебата: Маргините во центар – Живот со ХИВ 21.01.2018

ТВ дебата на Телевизија 21. „Маргините во центар“ е проект за медиумска писменост во соработка на Коалиција Маргини и ТВ 21.