ИНИЦИЈАТИВИ - МАМИЛ |

Како до повисоки новинарски професионални стандарди?

„Реформатор“ и ТВ 24 прават сублимат на најчестите етички и професионални дилеми со кои секојдневно се соочуваат новинарите.