d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Како Тера ТВ и МКЦ БТ медиумски ги описменуваше битолчани

Тера ТВ и МКЦ Битола избраа 20-тина битолчани кои се пријавија на повикот да бидат граѓански новинари. Тера ТВ работеше со нив во изборот на темата, соговорниците, продукцијата, а нивните прилози ги емитуваше. Ова е само дел од активностите на Тера ТВ и МКЦ БТ за унапредување на медиумската писменост.