d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Концепт за медиуска писменост

Македонскиот институт за Европски студии на 17.11.2017 ја одржа првата работилница на која што студентите беа запознени со концептот на медиумска писменост и тоа теоретскиот наспроти практичнио модел и историската генеза на проблемот.

Исто така беа запознаени со меѓународно – правната регулација на ООН, Советот на Европа и документите на Европската унија. Беше разгледана и дебатирана Европската политика за медиумската писменост и тоа: институциите и Европска политика, како и имплементацијата на концептот односно компаративни аспекти во земјите членки. Предавачи беа: проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ, м-р Мартина Глигорова и проф. д-р Татјана Петрушевска.