ИНИЦИЈАТИВИ - МАМИЛ |

Што е медиумска писменост?

Медиумски писмен граѓанин не е оној што чита весници, гледа телевизија или слуша радио. Тој е многу повеќе од пасивен консумент. Во првиот прилог од серијалот „Во наше име“  се зборува за феноменот на македонското живеење кој е проблематизиран заради непрофесионалноста на дел од медиумите и новинарите.

Целта на серијалот „Во наше име” е запознавање на јавноста со процесот на создавање медиумски содржини за да се поттикне критичко следење на содржините кои медиумите ги пласираат и активно вклучување на граѓаните во нивно креирање при што граѓанинот ќе се стави во улога на контролор на медиумите.