ИНИЦИЈАТИВИ - МАМИЛ |

Младинска медиумска писменост во Велес

Видеото го изработија учесниците и тренерите на обуката за медиумска писменост, која се оддржа во Велес на почетокот на октомври.

Обуката за медиумска писменост е дел од проектот „Младинска медиумска писменост“, кој го спроведуваат Национален младински совет на Македонија и радио МОФ како дел од Коалицијата за медиумска писменост.