ИНИЦИЈАТИВИ - МАМИЛ |

Што е медиумска писменост? – анкета со скопјани

Анкетите се производ на група средношколци кои беа дел од работилницата по медиумска писменост што се одржа во Скопје, на 7 и 8 октомври.