ИНИЦИЈАТИВИ - МАМИЛ |

Што е медиумска писменост? – анкета со Велешани

Анкетите се производ на група средношколци кои беа дел од работилницата по медиумска писменост што се одржа во Велес на 30 септември и 1 октомври.