ИНИЦИЈАТИВИ - МАМИЛ |

Втора обука за медиумска писменост

feat-img

Втора обука за медиумска едукација на инклузивни групи на учесници во рамките на проектот “Инклузија преку медиуми“ кој го имплементира здружението Инклузива и Тв Плус Куманово. Учествуваа 20 учесници, лица со попреченост и родители. Обуката се организира со помош на грант доделен преку проектот „Медиумска писменост во ера на наплив на информации: Коалиција за медиумска писменост”, што го спроведува Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во соработка со Институтот за различности во медиумите од Лондон и весникот „Нова Македонија“ со финансиска поддршка од Европската Унија.

obuka za mediumska edukacija na inkluzivni grupi 1   obuka za mediumska edukacija na inkluzivni grupi 2