ИНИЦИЈАТИВИ - МАМИЛ |

Заштита на лични податоци

Македонија ќе го менува Законот за заштита на личните податоци. И наместо како до сега прекршителите да плаќаат фиксна сума, од идната година се очекува глобата да биде 4 проценти од обртот на тој што се огрешил. Во изминатите години најчесто медиумите го прекршуваа со објавување цели имиња и презимиња на сѐ уште неосудени лица или кога објавуваа снимки од масовни апсења на кои јасно се гледаат нивните ликови. Жртвите бараат новинарите да работат совесно, почитувајќи ги професионалните стандарди. Нивното искуство покажува дека изложеноста во јавност на ваков начин донело лични трауми за нивните семејства. Следува петтата епизода од серијалот „Во наше име“.