Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Средношколски конкурс

Преку фотоприказната со шесте баби кои копнеат по своите синови, ќерќи и внуци иселени во странство, сакаме да укажеме на демографската катастрофа во Општина Кратово. Сакаме Кратово да биде град на млади луѓе, полн со живот, град кој ќе понуди светла иднина.

Baba Ratka     Baba Cveta     Baba Kalina
Баба Ратка - син во Италија     Баба Цвета - внука во Романија     Баба Калина - внука во САД
             
Baba Slavka     Baba Nada     Baba Pavlina
Баба Славка - внук во САД     Баба Нада - внук во Словенија     Баба Павлина - син во Италија
             
Idnina na kratovo    
ИДНИНА - да го спречиме иселувањето на младите од Кратово, да обезбедиме ИДНИНА за нашиот сакан град

СОУ „Митко Пенџуклиски“, Кратово

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk