d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.
Image Alt

Јас мислам вака

Бојкотот од гледиште на една средношколка Празни кабинети, полни холови, збир на луѓе од различни класови и генерации, смеа, дружење, размена на ставови. Единство кое зрачи уште од првото зачекорување во

Да се биде дел од специјализираната германска паралелка при скопската гимназија „Георги Димитров“ е привилегија, не само поради извонредната можност да се усоврши германскиот јазик, туку и поради непосредниот контакт

Јана Чолаковска, Приватни гимназии „НОВА“ Актуелните протести за високото образование отворија голем број на дебати за природата на самото образование. Што навистина ме заинтригира по овие јавни дебати беше врската помеѓу

Александар Соколчевски, II година, СЕТУГС „Михајло Пупин“ - Скопје Младинскот активизам е индикатор на здавјето на едно општество. Тој активизам покажува колку едно општество е демократско, во која мера ги почитува

Весна Нолевска, 2-8, СУГС Гимназија „Никола Карев“ Општеството на иднината треба да биде место на јакнење на социјалните капацитети. Градењето на социјалните мрежи ќе се потпира врз сопствената одговорност и социјалност.