d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.
Image Alt

Јас мислам вака

Јана Чолаковска, Приватни гимназии „НОВА“ Актуелните протести за високото образование отворија голем број на дебати за природата на самото образование. Што навистина ме заинтригира по овие јавни дебати беше врската помеѓу

Александар Соколчевски, II година, СЕТУГС „Михајло Пупин“ - Скопје Младинскот активизам е индикатор на здавјето на едно општество. Тој активизам покажува колку едно општество е демократско, во која мера ги почитува

Весна Нолевска, 2-8, СУГС Гимназија „Никола Карев“ Општеството на иднината треба да биде место на јакнење на социјалните капацитети. Градењето на социјалните мрежи ќе се потпира врз сопствената одговорност и социјалност.

Васко Гичевски, III година, СОУ „Таки Даскало“ - Битола Училиштата се куќите на иднината. Таму младите се образуваат,воспитуваат,се формираат како личности но што се случува последниве неколку месеци? Училиштата ги претворивме

Петар Барлаковски IV-5, СУГС Гиманзија „Раде Јовчевски-Корчагин“ - Скопје Кога првпат ќе го слушнам зборот екстерно, веднаш помислувам на необјективност. Кога втор пат ќе го слушнам зборот екстерно, помислувам на дисфункционално