d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.
Image Alt

Јас мислам вака

Тамара Ставревска, СУГС „Никола Карев“ - Скопје Моќта  или правото да дејствуваме, да се изразуваме и да размислуваме  ја дефинира слободата што граѓаните ја имаат. Не само во Македонија туку и

м-р Милош Б. Андоновски, театарски педагог и режисер Македонскиот средношколски образовен систем, како дел од новиот Наставен план за гимназиско образование, на учениците им нуди усмерување во третата и четвртата година