d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.
jas mislam vaka oliver ivanov

Владата повеќе да го финансира спортувањето

Оливер Иванов, СОУ „Митко Пенџуклиски“ – Кратово

Во денешно време, се помалку се спортува. А, доколку се спортува тоа најчесто младите го прават бесцелно, без никаква цел. Што е причината за тоа-дали недостатокот на ресурси или неисплативоста во вложување во спортот во нашата држава ? Или пак нешто друго е пречката?

Спортот е една од најважните физички активности. Благодарение на него, правилно растиме и физички правилно се развиваме. Спортувањето треба на многумина да им е биде примарно хоби, за правилен раст и развој. На одредени луѓе тоа и е, но на мноштвото од младината повеќе не е. Причината за тоа е и повеќе од јасна- појавата на новата супер технологија ги ,,зацврсти“ младите за компјутерите и мобилните телефони, таблети. Со што тие физичката активност речиси ја отфрлија од нивните животи. За жал, тоа е слика на денешната сурова реалност.

Но, сепак има млади кои спортуваат. Но со каква цел го прават тоа ? Дали со желба дека ќе станат  познати спортисти или пак нешто друго се крие зад тоа ?

Спортуваат да, за рекреација и правилен развој, и тоа е добро. Но, зар не би било подобро кога добри спортисти од тој спорт би направиле бизнис ? Сепак,  многу малку и се стремат кон тоа.
Можеби затоа што до слава и популарност не може да се дојде во мала земја каква што е Македонија, па затоа на многумина и не е им исплатливо финансирање и усовршување на спортски план.

Во Македонија за спорт постојат многу скриени таленти и тие треба допрва да се откријат и тоа најмногу преку наставата по предметот „Спорт и спортски активности во средните училишта“. Воедно, мора да се реши проблемот со недоволното спортување на младите, а и Владата да започне кампања по медиумите каде спортувањето ќе го претстави како најдобар начин за рекреација и правилен развој на младите.