Коалиција за медиумска писменост |

МАРГИНИТЕ ВО ЦЕНТАР

feat-img

Коалицијата СЗПМЗ, ПЕТКАМЕН – Центарот за развој на социјални комуникации и ТВ 21 преку проектот „Маргините во центар“ ќе го промовираат концептот на граѓанското новинарство како инструмент за активното учество на граѓаните во јавната сфера и медиумската писменост како предуслов за ефикасна комуникација со јавноста, ширење на целните публики и иницирање на општествени промени.

Повеќе за иницијативата:     МКД          ENG