feat-img

 Здружението „Реформатор“ и телевизија 24 преку проектот „Во наше име“ ќе отворат прашања од јавен интерес, ставајќи ги во фокус и етичкиот кодекс на новинарите и нормативите под кои работат редакциите во кои се поткопува интегритетот на новинарите.

Повеќе за иницијативата:     МКД          ENG