Коалиција за медиумска писменост |

МЕДИУМСКИ ПИСМЕН СТУДЕНТ

feat-img

Македонскиот институт за европски студии и Урбан ФМ преку проектот „Медиумски писмен студент“ ќе ги едуцираат студентите како носители на прогресивните општествени промени за начинот на кој функционираат медиумите и важноста од критичкото читање на медиумите, ставајќи акцент на социјалните мрежи.

Повеќе за иницијативата:     МКД          ENG