d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.
nacionalen mladinski sovet inicijativi

МЛАДИНСКА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ

Национален младински совет на Македонија и радио МОФ преку проектот „Младинска медиумска писменост“ практично ќе ги обучуваат граѓанските организации и младите како да ги анализираат медиумските содржини, правилно да комуницираат со медиумите и продуцираат медиумски производи.

Повеќе за иницијативата:     МКД          ENG