Коалиција за медиумска писменост |

МЛАДИНСКА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ

feat-img

Национален младински совет на Македонија и радио МОФ преку проектот „Младинска медиумска писменост“ практично ќе ги обучуваат граѓанските организации и младите како да ги анализираат медиумските содржини, правилно да комуницираат со медиумите и продуцираат медиумски производи.

Повеќе за иницијативата:     МКД          ENG