feat-img

Специјална олимпијада Македонија и МРТ преку проектот „Горди на себе“ ќе работат на сензибилизирање на пошироката јавност за лицата со интелектуална попреченост и поддршка на лицата со интелектуална попреченост, ставајќи ги атлетите од Специјалната олимпијада на еднаков ранг со спортските ѕвезди.

Повеќе за иницијативата:     МКД          ENG