d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.
Image Alt

Камп за медиумска писменост

На медиумските кампови средношколците преку интензивна работа на терен се стекнуваат со основни знаења и вештини за продуцирање медиумски содржини. На изминатите медиумски кампови средношколците учеа еко-новинарство, ТВ новинарство, фотографирање, снимање и монтирање на видеа, а правеа фотостории, видео прилози и ТВ емисија.


Зачувување и заштитата на живиот свет во Струмичкиот регион и природните богатства како што се водопадите во Колешино, Габрово и

На 24.06.2018 – Советот на Општина Струмица донесе одлука за изградба на пристапна пешачка патека до Габровски водопади. Со пристапот што

Посебната географска локација помеѓу медитеранската и континенталната зона, стрмните падини и високите врвови, вековните шуми и малите, но убави реки

Дел сме од природата, но ја загадуваме. Сакаме да потсетиме за човековата узурпација на природатада, честопати и несвесно сторена, низ

Во нашата земја постојат 86 заштитени природни подрачја. Заштитата не е случајна – пред се зачува нивната природност и да

Петнаесет метарските Колешински водопади пленат со својата убавина Напуштената фабрика ја нарушува природноста на Моноспитовско блато Колешинските водопади, иако се заштитени, се

Во Струмица и околината има 4 заштитени подрачја: Смоларските и Колешинските водопади, Моноспитовското блато и Мокринските извори. Габровските водопади чекаат

Габровскиот водопад се наоѓа над селото Габрово, Струмица во непосредна близина на Колешинскиот и Смоларскиот водопад. Водопадот е серија од

Плодната струмичка котлина е живеалиште на богат животински и растителен свет. Ако патот ве води кон Моноспитовското блато ќе ве