d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Камп за медиумска писменост

На медиумските кампови средношколците преку интензивна работа на терен се стекнуваат со основни знаења и вештини за продуцирање медиумски содржини. На изминатите медиумски кампови средношколците учеа еко-новинарство, ТВ новинарство, фотографирање, снимање и монтирање на видеа, а правеа фотостории, видео прилози и ТВ емисија.

Во трите дена, 20-мината ученици од училишта од цела Македонија учеа за еко-новинарството и известувањето за животната средина. Струмичкиот регион е богат со природни богатства и заштитени подрачја. Водопадите во Смолари, Габрово и Колешино, Мокринските извори и Моноспитовското блато се идеални за теренска работа не само за биолозите, туку и за новинарите кои известуваат за заштитата на животната средина.

Една од основните компоненти на медиумската писменост е умешноста на граѓаните да ги користат медиумите за да промовираат свои интереси или барање во општеството. Како високобразовна институција, Високата школа за новинарство и односи со јавноста, освен преку неформалната новинарска едукација што ја промовира преку весникот Медиум и медиумските лаборатории во средните училишта во земјава, втор пат го организира во летниот средношколски камп за медиумска писменост.